Proč je důležité pravidelně kontrolovat pH v bazénu

0 Comment

Stupnice pH je v podstatě ukazatel, který potvrzuje všem chemickým sloučeninám, zda jsou kyselé, nebo zásadité. Cokoli existuje, lze totiž z chemického hlediska takto začlenit, každá organická nebo anorganická látka je totiž reaktivní, slučuje se s ostatními subjekty za vzniku dalších látek a sloučenin, a tento proces je nekonečným koloběhem života. Jestliže tuto definici zjednodušíme, známe chemikálie povahy kyselé či zásadité. Silnou kyselinou je např. chlorovodíková v žaludku, kyselé jsou citrusové plody, jablka a většina známých druhů ovoce. Silnou zásadou je kupříkladu hydroxid sodný na čištění odpadu.

kapka

Voda je silně reaktivní médium

Voda v bazénu musí být v optimálním rozmezí na této stupnici z toho důvodu, aby bylo možno využít chemických prostředků k její úpravě a desinfekci. Chemicky čistá voda H2O se nachází přesně uprostřed této škály a je tzv. neutrální. To ovšem platí pouze o destilované vodě, v přírodě se tato tekutina po styku se zemským povrchem okamžitě sytí dalšími reaktivními látkami. V bazénu tedy obsahuje různé minerální příměsi a její pH se neustále mění. Proto je také zapotřebí jej průběžně sledovat a upravovat podle potřeby.

tobogán

Optimální hodnoty jsou základem pro další aplikaci bazénové chemie

Příliš kyselé hodnoty (nízké pH v bazénu) znamenají zvýšení kyselosti a mohou způsobit nepříjemný zdravotní dopad na náš organismus. Budeme se koupat v agresivním prostředí, které vysušuje pokožku a dráždí sliznice. Navíc se tím poškozuje i technické zázemí a samotná nádrž (blednou barvy, korodují kovy).
Naopak zásaditější hodnoty způsobí nedostatečné rozpouštění chemických přípravků, ty jsou pak neúčinné vůči mikroorganismům, voda zapáchá chlórem a je z mikrobiologického hlediska závadná. Udržování správného pH v rozmezí od 6,8 do 7,2 je tedy velice důležité a je považováno za základ, od něhož se vyvíjí veškerá úprava vody v bazénu.


Jak bude reklama vypadat?
-
Kup si reklamu pod tímto článkem jen za 50 Kč
Zobrazit formulář pro nákup